Häädemeeste Hooldekodu sai  toetuse „Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele” taotlusvoorust, mida rahastas sotsiaalministeerium

Projekti kogumaksumus    93 554.90 Toetus                   79 521.67 Omafinantseering         14 033.37 Projekti üldeesmärk Hoolekandeasutuses üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste igapäevast toimetulekut ja heaolu mõjutab lisaks hooldusteenuse kvaliteetsele pakkumisele ka asutuse füüsiline keskkond, mis…

Loe edasiHäädemeeste Hooldekodu sai  toetuse „Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele” taotlusvoorust, mida rahastas sotsiaalministeerium