Hääd mõtted. Hääd tunded. Hää paik väärikaks vananemiseks.

23 1-kohalist tuba  23 2-kohalist tubaHoolduskulu inimese kohta 545,00 € kuus.

Miks valida meie Eakate Kodu?

Eakate Kodu väärtustab kliendi rahulolu, teenuse osutamisel lähtub kliendi personaalsetest vajadustest.

Õueala dementsetele

Dementsusega inimestele loodud eraldi õueala.

Imekaunis aed

Aed ühiseks kasutamiseks.

Terrass & lehtla

Avar terrass ühiseks kasutamiseks, lehtla.

Ühisruum/söögisaal

Mugav ja avar ühisruum/söögisaal.

Raamatud

Raamaturiiulid igal korrusel.

Põhi-väärtused

  • Usaldusväärsus;
  • kliendikesksus;
  • pühendunud inimlikele väärtustele;
  • abivalmidus;
  • kvaliteet.

Missioon

Häädemeeste Eakate Kodu missiooniks on pakkuda erineva toimetuleku võimega eakatele inimestele turvalist elukeskkonda, kvaliteetset hooldusteenust läbi kvalifitseeritud tööjõu, ning kaasaegseid tingimusi.
Missiooni elluviimisel lähtume seadusandlusest, eetikast ning teenuste osutamise nõuetest ja heast tavast. Eesmärgiks on olla jätkusuutlik, kestvale arengule ja kvaliteedile suunatud Eakate Kodu.

Visioon

Häädemeeste Eakate Kodu visiooniks on olla eelistatud, tunnustatud, kaasaegne, kvaliteetset hooldusteenust pakkuv asutus.

Visioon

Esita vastuvõtuavaldus

Häädemeeste Eakate Kodu on Häädemeeste valla hallatav asutus, mis teenindab esmajärjekorras Häädemeeste valla eakaid inimesi.