Ööpäevaringne hooldus

Vaata siit, mida see sisaldab.

Ööpäevaringse hooldusteenuse kuutasud

Kohamaksude kuutasud on toodud üldhooldusteenuse taseme kohta.

 • Kohamaksudele lisandub 200 eurot, kui klient kasutab üldhooldusteenust ühekohalises toas.
 • Kohamaksudele lisanduvad üldhooldusteenusel viibiva isiku osas tehtud kulutused tema retseptiravimitele.
 • 1. juulist 2023.a jõustub hooldereform, kus riik tuleb hoolduse eest maksmisel appi. Kui seni on inimese katta olnud 100 protsenti hooldekodu kohatasust, siis alates 1. juulist 2023.a jaguneb kohamaksumus teenust saava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel.
  Kohalik omavalitsus tasub inimese hooldusega seotud kulud (hooldustöötajate, abihooldustöötajate, hooldusjuhi tööjõu kulud (koos maksudega), tööriietuse, isikukaitsevahendite kulud, tervisekontrolli ja koolituse kulud).
  Hoolduskulu inimese kohta on 545,00 eurot kuus.

I TASE

Madal hooldusvajadus
1100 /kuus
 • Kliendile, kes vajab vähest päevast juhendamist, kõrvalabi, järelevalvet.

II TASE

Keskmine hooldusvajadus
1250 /kuus
 • Kliendile, kes vajab ööpäevaringset osalist juhendamist, kõrvalabi, järelevalvet.

III TASE

Kõrge hooldusvajadus
1500 /kuus
 • Kliendile, kes vajab igapäevaste toimingute juures ööpäevaringset olulist kõrvalabi, juhendamist, järelevalvet ja kelle füüsiline võimekus on väga madal, esineb mäluhäireid.

IV TASE

Väga kõrge hooldusvajadus
1800 /kuus
 • Kliendile, kes vajab igapäevaste toimingute juures ööpäevaringset täielikku kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet. Kliendil on tuvastatud dementsussündroom.

LÜHIAJALISED TEENUSED

Intervallhooldus

48€ / 1 ööpäev

Eakate päevahoiu teenus

24€ / päev (kell 8:00-18:00)

LISATEENUSED EAKATE KODU ELANIKELE

Ravimid

Vastavalt tegelikule kulule

Pediküür/maniküür

25€

Massöör-terapeut

30€ / 1h

Massaaž

20€ / 0,40h
30€ / 1h

Juuksur

12€ / lõikus

Transporditeenus (pere- või eriarsti külastamine)

0,30€ / km

LISATEENUSED (mitte majaelanikud)

Duši kasutamine

1,50€ / kord

Pesu pesemine

3,20€ / masin

Ööpäevaringne hooldusteenus sisaldab:

 • majutust ühe-, kahe kohalised nõuetele vastavad möbleeritud toas (hoolealusel võimalik kujundada ise oma maitse järgi tuba, kauni pildi, foto või armsa mälestusesemega);
 • ööpäevaringne järelvalve/hooldamine;
 • igas toas televiisor;
 • igas toas ööpäevaringne abikutsesüsteem;
 • toitlustamine kolm korda päevas, lisaks õhtul lisapala (diabeetikule erimenüü);
 • välimuse jälgimine, suunamine ja abistamine (rõivastus, habe, küüned, juuksed jne);
 • tervislikust seisundist ja hooldusvajadusest lähtuv abi ja juhendamine;
 • vastavalt vajadusele liikumisabi majas ja territooriumil, abistamine ja motiveerimine liikumisel;
 • esmatasandi arstiabi - õe teenus (teenust osutab TNP Konsultatsioonid);
 • hooldus ja tegevusplaanide koostamine;
 • vajadusel pere- ja erialaarstide vastuvõtule transpordi korraldamine;
 • tegevusjuhendaja teenus, tööpäeviti (individuaalseid tegevusi ja ühiste tegevuste läbiviimine, huvidel ja hobidel põhinevad vaba aja tegevused (hommikuvõimlemine,raamatu lugemine, ettelugemised, lauamängud, jalutuskäigud jm ));
 • kord nädalas laulutunnid;
 • televiisori vaatamise võimalus puhketoas;
 • kirjanduse lugemine (ajakirjad, ajalehed, raamatud);
 • arvutiõpe (internet, WiFi);
 • võimaluste loomine huvidel ja hobidel põhinevateks tegevusteks;
 • abivahenditega seonduv nõustamine;
 • esmane sotsiaalnõustamine ning abi dokumentide taotlemisel ja ametkondadega suhtlemisel;
 • ohutu ümbruse hoidmine, säilitamine ja tagamine;
 • vaimulik, hingeline abi (üks-kaks korda kuus jumalateenistus);
 • ühisüritused (tähtpäevad, arutelud külalistega Häädemeeste muuseumist, Häädemeeste raamatukogust, Häädemeeste lasteaed, Uulu põhikool, Häädemeeste Keskkool jm.);
 • klientide meelespidamine sünnipäeval (lilled, kringel, laulmine).

Kahekohalises toas majutamisel arvestatakse toakaaslase valikul kliendi soovidega, eaka või puudega inimese iseloomuga ja erivajadustega. Oluline on tagada kõigi klientide omavaheline hea läbisaamine ja kodutunne. Eakate Kodu töötajad hoolitsevad elu- ja üldruumide korrashoiu eest ning elanikele on tagatud puhas kodu.

Intervallhooldus

Pakume lühiajalist ööpäevaringset hooldust.

Intervallhooldus on mõeldud inimese vajaduste ja funktsionaalse võimekuse taastamiseks peale haigust või lisaturvalisuse ja kõrvalabi vajaduse tagamiseks. Lisaks on intervallhooldus mõeldud pereliikmele või lähedasele puhkuse võimaldamiseks.

Intervallhoolduse käigus pakutakse lisaks hooldustoimingutele toitlustamist, majutust, sõltuvalt isiku vajadustest huvidel ja hobidel põhinevaid tegevusi, abivahenditega seonduvat nõustamist ning muid toetavaid ja toimetulekut tagavaid toiminguid.

Eakate päevahoiu teenus

Eakate Kodu osutab eakate päevahoiuteenust esmaspäevast reedeni, kuni 8 tundi päevas. Päevahoiuteenust võib kasutada igapäevaselt või üksikutel päevadel.

Päevahoiuteenuse eesmärk on hoolduse, huvitegevuse ja turvalise keskkonna pakkumine. Eakatele inimestele aitame säilitada kognitiivseid võimeid (nt käelised tegevused, muusika jms); füüsilise seisundi säilitamine ( nt võimlemine, jalutuskäigud jms). Samuti võimalust puhkuseks ja suhtlemiseks.

Teenus toetab pere hoolduskoormuse vähendamist, toimetuleku ja töötamise toetamist. Samuti soodustab eakate inimeste kodus elamist.

Päevaste tegevuste intensiivsus ja planeerimine lähtuvad eaka suutlikkusest ning toimetulekust individuaalselt, arvestades sealjuures eaka ja lähedaste soove.