Ööpäevaringne hooldus

Vaata siit, mida see sisaldab.

Ööpäevaringse hooldusteenuse kuutasud

Kohamaksude kuutasud on toodud üldhooldusteenuse taseme kohta.

I TASE

Madal hooldusvajadus
1100 /kuus
  • Kliendile, kes vajab vähest päevast juhendamist, kõrvalabi, järelevalvet.

II TASE

Keskmine hooldusvajadus
1250 /kuus
  • Kliendile, kes vajab ööpäevaringset osalist juhendamist, kõrvalabi, järelevalvet.

III TASE

Kõrge hooldusvajadus
1500 /kuus
  • Kliendile, kes vajab igapäevaste toimingute juures ööpäevaringset olulist kõrvalabi, juhendamist, järelevalvet ja kelle füüsiline võimekus on väga madal, esineb mäluhäireid.

IV TASE

Väga kõrge hooldusvajadus
1800 /kuus
  • Kliendile, kes vajab igapäevaste toimingute juures ööpäevaringset täielikku kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet. Kliendil on tuvastatud dementsussündroom.

LÜHIAJALISED TEENUSED

Intervallhooldus

48€ / 1 ööpäev

Eakate päevahoiu teenus

24€ / päev (kell 8:00-18:00)

LISATEENUSED EAKATE KODU ELANIKELE

Ravimid

Vastavalt tegelikule kulule

Pediküür/maniküür

25€

Massöör-terapeut

30€ / 1h

Massaaž

20€ / 0,40h
30€ / 1h

Juuksur

12€ / lõikus

Transporditeenus (pere- või eriarsti külastamine)

0,30€ / km

LISATEENUSED (mitte majaelanikud)

Duši kasutamine

1,50€ / kord

Pesu pesemine

3,20€ / masin

Ööpäevaringne hooldusteenus sisaldab:

Kahekohalises toas majutamisel arvestatakse toakaaslase valikul kliendi soovidega, eaka või puudega inimese iseloomuga ja erivajadustega. Oluline on tagada kõigi klientide omavaheline hea läbisaamine ja kodutunne. Eakate Kodu töötajad hoolitsevad elu- ja üldruumide korrashoiu eest ning elanikele on tagatud puhas kodu.

Intervallhooldus

Pakume lühiajalist ööpäevaringset hooldust.

Intervallhooldus on mõeldud inimese vajaduste ja funktsionaalse võimekuse taastamiseks peale haigust või lisaturvalisuse ja kõrvalabi vajaduse tagamiseks. Lisaks on intervallhooldus mõeldud pereliikmele või lähedasele puhkuse võimaldamiseks.

Intervallhoolduse käigus pakutakse lisaks hooldustoimingutele toitlustamist, majutust, sõltuvalt isiku vajadustest huvidel ja hobidel põhinevaid tegevusi, abivahenditega seonduvat nõustamist ning muid toetavaid ja toimetulekut tagavaid toiminguid.

Eakate päevahoiu teenus

Eakate Kodu osutab eakate päevahoiuteenust esmaspäevast reedeni, kuni 8 tundi päevas. Päevahoiuteenust võib kasutada igapäevaselt või üksikutel päevadel.

Päevahoiuteenuse eesmärk on hoolduse, huvitegevuse ja turvalise keskkonna pakkumine. Eakatele inimestele aitame säilitada kognitiivseid võimeid (nt käelised tegevused, muusika jms); füüsilise seisundi säilitamine ( nt võimlemine, jalutuskäigud jms). Samuti võimalust puhkuseks ja suhtlemiseks.

Teenus toetab pere hoolduskoormuse vähendamist, toimetuleku ja töötamise toetamist. Samuti soodustab eakate inimeste kodus elamist.

Päevaste tegevuste intensiivsus ja planeerimine lähtuvad eaka suutlikkusest ning toimetulekust individuaalselt, arvestades sealjuures eaka ja lähedaste soove.