• Vastuvõtt Eakate Kodusse toimub isiku või tema seadusliku esindaja soovi avalduse alusel;
• Teenusele tulles selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus. Hooldusvajaduse väljaselgitamine toimub läbi hindamisinstrumendi;
• Eakate Kodusse vastuvõtmisel sõlmitakse kolmepoolne leping ülalpidamiskulude katmise kohta, mille poolteks on Eakate Kodu, hoolealune (hooldatav) ja hoolealuse esindaja (kaasfinantseerija);
• lepingu sõlmimisel, teeme kliendi ja kaasfinantseerija isikut tõendavast dokumendist koopia;
• elukohajärgse omavalitsuse poolt suunatul esitada garantiikiri tasumise kohta;
• teenusele tulles leppida eelnevalt juhatajaga kokku teenusele tulemise aeg;
• soovituslik teenusele saabumise aeg on tööpäevadel kell 10:00-14:00;
• soovime perearsti (eriarsti) väljavõte haigusloost ja tarvitatavatest ravimitest (raviskeem);
• teenusele tulles võtta kaasa sussid, riided (millel on sisse markeeritud teenusele tulija nimi);
• soovi korral, teenusele tulles võtta kaasa omale armsad fotod, esemed jne;
• väärisesemed, raha ja dokumendid jäetakse soovi korral hoiule juhataja kabinetis olevasse turvakappi (isikliku vara hoiustamise-dokumendi alusel). Eakate Kodu ei vastuta raha ja väärtesemete kadumise eest tubades;