VASTUVÕTT 

1. Eelisjärjekorras võetakse Eakate Kodusse Häädemeeste valla elanikuna registreeritud isikud. Vabade kohtade olemasolul võetakse Eakate Kodusse kodanikke (edaspidi hoolealuseid) teistest omavalitsustest;

2. Vastuvõtt Eakate Kodusse toimub hoolealuse või tema eestkostja kirjaliku avalduse alusel (registreeritud järjekorra alusel);

3. Vajalikud dokumendid Eakate Kodus elama asumiseks võetakse vastu juhataja, hooldusjuhi või õe poolt ja säilitatakse hoolealuse isiklikus toimikus;

4. Hoolealuse paigutamine tuppa toimub vastavalt hoolealuse tervislikule seisundile, erivajadusele, eale, soole, perekonna suhetele, soovidele ja olemasolevatele võimalustele;

5. Eakate Kodusse vastuvõtmisel sõlmitakse kolmepoolne leping ülalpidamiskulude katmise kohta, mille poolteks on Eakate Kodu, hoolealune (hooldatav) ja hoolealuse esindaja (kaasfinantseerija);

6. Lepinguga reguleeritakse ööpäevaringse hooldamisteenuse osutamine Eakate Kodus, mille eest tasutakse lepingus ettenähtud korras;

7. Eakate Kodusse vastuvõtmiseks esitab hoolealune isikut tõendava dokumendi, väljavõtte ambulatoorsest kaardist, olemasolul töövõimetust või puude astet kinnitava dokumendi (arstliku ekspertiisi otsus);

8.Eakate Kodusse tulles kaasa võtta isiklik riietus, jalanõud, hügieenitarbed;

9. Väärisesemed, raha ja dokumendid jäetakse soovi korral hoiule juhataja kabinetis olevasse turvakappi (isikliku vara hoiustamise-dokumendi alusel). Eakate Kodu ei vastuta raha ja väärtesemete kadumise eest tubades; 

10. Eakate Kodusse vastuvõtmisel täidetakse isiku kohta 30 päeva jooksul teenuse osutamise alustamisest arvates hooldusplaan.

 

VASTUVÕTMISEST KEELDUMINE 

1. Eakate Kodusse ei võeta kroonilise alkoholismi ja narkomaania korral;

2. Psüühiliste haiguste korral tuntavate käitumishäirete esinemisel, millised on ohtlikud ümbrusele ja isikule endale;

3. Tuberkuloosi ja ägedate infektsioonhaiguste korral.