• Külastaja austab Eakate Kodu korda ja juhiseid.
  • Oma sugulase, tuttava (hoolealuse) juurde võib minna üleriietes. 
  • Arusaamatuse korral pöörduda juhataja poole selgituste saamiseks. 
  • Keelatud on tuua ravimeid, mis ei ole kooskõlastatud õega.
  • Toiduainete toomisel palume mitte kaasa võtta suurtes kogustes kiiresti riknevaid tooteid. (nt. salatid, piima- ja lihatooteid).
  • Keelatud on tuua kaasa alkohoolseid jooke ja alkoholi sisaldavaid muid tooteid.
  • Külastajad ei tohi häirida tavapärast elurütmi. 
  • Alkoholi või psühhotroopsete ainete mõju all oleval külastajal palutakse koheselt lahkuda Eakate Kodu territooriumilt. Mitte allumise korral kutsutakse kohale politsei. 
  • Pildistamiseks või filmimiseks küsi luba juhatajalt.
  • Eakate Kodu ei võta vastutust väärisesemete ja raha eest, mis on hoolealuse toas.