Eakate Kodu vana maja ehitati aastatel 1987- 1988 a. Maja ehitati Häädemeeste kolhoosi poolt vanurite elamuks. 

1993 a. jaanuaris seoses põllumajandusreformiga, otsustas valla volikogu taotleda hoone kolhoosilt valla bilanssi. Sama aasta aprillis koostatud akti põhjal andis Häädemeeste kolhoos vanurite elamu üle Häädemeeste Põllumajanduslikule Hoiufondile, detsembris müüs hoiufond  hoone Häädemeeste vallale tervikvarana. Algselt eraldati korterid vanurite elamus kauaaegsetele kolhoosi pensionäridele. Elanikel oli köök, vannituba ja tualettruum kasutada 4 toa peale. Igal elanikul oli oma tuba.

Hooldustöötajad võeti tööle alates 1992 a., kui elanike iseseisev toimetulek osutus raskeks. Hooldustöötajad tõid eakatele koju toiduaineid, ravimeid, töö toimus koduteenuse põhimõttel.

1994 aastal 10.märtsil nimetati hoone ümber Vanadekoduks, sama aasta märtsikuus võeti tööle Häädemeeste Vanadekodu juhataja. Täishooldust mittevajavatel vanuritel lubati elada vanadekodus üürilepingu alusel, hooldust vajavad elanikud tasusid hoolduskulude katteks 85% pensionist.

Alates 1995 a. alustati ühistoidutegemist osadele vanuritele, osa elanikest vajasid abi toidutegemisel. Seati sisse ööpäevaringne valve. Samal aastal viidi maja üle elektriküttele.

1996 a. nimetati Häädemeeste Vanadekodu ümber Häädemeeste Hooldekoduks.

1998 a. toimus vallas sotsiaalhoolekande ümberkorraldamine, mille tulemusena  moodustus Häädemeeste Sotsiaalkeskus, mille üheks struktuuriüksuseks oli Häädemeeste Hooldekodu. 

2001 a. oktoobrist tegutseb Hooldekodu majas päevakeskus , mis osutab igapäevaelu toetamise teenust psüühiliste erivajadustega inimestele. Päevakeskus tegutseb tänase päevani.

2002 a. Juulikuu torm viis ära osa Hooldekodu katusest, mille tagajärjel tilkus vihmavesi inimestele otse voodisse ja söögilauale.

1991-2003 a. alguseni tegutses hoone keldrikorrusel Häädemeeste Muuseum, juhatajaks Tiiu Pukk.

2006 a. valmis Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringute toetamise programmi toel  keldriruumides saun-pesumaja, mis oli eelkõige hooldekodu klientide tarbeks.

2012 a. Vahetati Hooldekodu aknad ja soojustati maja (KIK toetus  Eesti CO2 kvoodimüügist).

2019 a. Häädemeeste Hooldekodu koostöös Häädemeeste Vallavalisusega taotles toetust   Sotsiaalministeeriumist „Taotlusvoor teenusekohtade kohandamiseks dementsusega inimestele”. Projekti raames loodi seni kasutuses mitteolevale pinnale kaks teenuskohta dementsusega inimetele.  Paigaldati trepikäsipuud, liikumisanduriga valgustid, kukkumisanduriga põrandamatid, kukkumisanduriga hooldaja kutsenupud, videovalvesüsteem, aiaga ümbritsetud õueala.

2019 a. maikuu võeti tööle Häädemeeste Hooldekodus tegevusjuhendaja.

08.04.2019 a. alustati Hooldekodu juurdeehitusega, ehitaja Eston Ehitus.

2019 aasta detsembrikuus nimetati Häädemeeste Hooldekodu ümber Häädemeeste Eakate Kodu.

Samas loodi Eakate Kodu koduleht ja logo.

10.aprillil 2020.a. algasid Eakate Kodu vana maja renoveerimise ehitustööd. Häädemeeste valda, kes taotles projektile “Häädemeeste Hooldekodu energiatõhususe parandamine” toetuse Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Töid teostas OPTIMUS EHITUS OÜ.

10.detsember 2020.a. tunnustati meid dementsussõbraliku asutuse märgisega. Tunnustas Dementsuse Kompetentsikeskus.

30.detsember 2020.a. Projekti “Hoolime koos” taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest (kanad).

01.01.2021.a. alates Õe teenust osutab TNP konsultatsioonid.

01.mai-31.12.2021.a. Projekt “Hingehoidja” rahastas Sotsiaalministeerium.

2021.a. Häädemeeste valla tunnustus “Parem keskkond”.

05.01.2022.a. Projekt “Hoolime koos”, läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse “Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks”.

November 2023.a. pälvisime teistkordselt dementsusesõbraliku asutuse märgise. Tunnistuse väljastaja Dementsuse Kompetentsikeskus.

01.02-.31.12.2023.a. Projekt “Imelineenergia Häädemeeste Eakate Kodus”, läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse “Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks II voor”.