Külastuskeeld

Külastuskeeld! Turvalisuse huvides on Eakate Kodus külastuskeeld  • Võimalust suhelda oma pereliikme või hea sõbraga telefoni ja/või veebi vahendusel, soovi korral võtta ühendust tegevusjuhendaja telefonil

Loe edasi »