Häädemeeste Hooldekodu sai  toetuse „Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele” taotlusvoorust, mida rahastas sotsiaalministeerium

  • Post category:Uudised

Projekti kogumaksumus    93 554.90
Toetus                   79 521.67
Omafinantseering         14 033.37

Projekti üldeesmärk
Hoolekandeasutuses üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste igapäevast toimetulekut ja heaolu mõjutab lisaks hooldusteenuse kvaliteetsele pakkumisele ka asutuse füüsiline keskkond, mis peab arvestama dementsusega inimeste tingitud erivajadusega ning toetama inimese iseseisvust ja tagama turvalisuse. Dementsusega inimese hoolduse esmane eesmärk peab olema inimese olemasolevate kognitiivsete ja füüsiliste oskuste ning psüühilise heaolu säilitamine nii kaua, kuni see võimalik on. Õigeaegse ravi ja hooldusega on võimalik pikendada inimese kvaliteetset ja väärikat elatud aega.
Projekti otsene eesmärk oli luua dementsusega inimestele teenuskohad, mille kaudu on tagatud elukvaliteedi suurendamine või säilimine, turvalisus tagamine ning privaatsema ja võimalikult iseseisva igapäevaelu toetamine teenusel olles. Parima hoolduse tagamiseks on väga oluline kohandada hoolekandeasutuse füüsiline  keskkond.
Eesmärgi saavutamiseks viidi ellu järgmised tegevused:
• Kohandati dementsetele inimestele 1 tuba ja soetati tupp spetsiaalne sisustus;
• Paigaldati anduriga põrandamatid liikumise jälgimiseks, kukkumise ennetamiseks, turvalisuse tagamiseks ja õigeaegse abi tagamiseks;
• Paigaldati liikumisanduriga valgustid trepikodadesse ja koridoridesse,turvalisuse tagamiseks.
• Soetati  dementsusega inimestele kukkumisanduriga hooldaja kutsenupud, mis aitavad  turvalisuse tagada;
• Turvalisuse tagamiseks paigaldati välistrepi ja sisetrepi käsipuud;
• Visuaaltaju halvenemisest tulenevalt on tarvidus rõhutada wc poti olemasolu selleks paigaltati wc-desse kontrastsetes toonides prill-lauad.
• Soetati spetsiaalselt kognitiivsete probleemidega inimeste jaoks loodud kombinesioonid  tänu millele jääb alles inimese väärikus, kergendab hooldaja tööd, säilitab hügieeni;
• Soetatakse sangadega libilinad, mis aitavad  kergesti muuta hoolealuse asendit, sealjuures hooldajat liigselt koormamata.
• Paigaldati videovalvesüsteem maja sissepääsude juurde ja välis fassaadile, turvalisuse tagamiseks, võimalus tuvastada kukkumist, tagada õigeaegne abi;
• Kujundusprojekti alusel kujundati õueala ning rajati kõnniteed ja maitsetaime/lillekastid,  paigaldati aed koos väravatega ja õueala sisustus – seeniorite treeningvahendid ning paviljon/varjualaune laua ja toolidega.
Õueala rajamisel on arvestatud dementsusega inimeste erivajadustega (aiaga piiratud õueala, paviljon/varjualune-tegevusjuhendaja abiga saab viia seal läbi erinevaid tegevusi või veeta lihtsalt aega samal ajal olles kaitstud nii otsese päikese või vihma eest. Istumisalad, jalgrajad, kus on lihtne liikuda ja mõista – liigeldes õuealal jõutakse teekonnaga tagasi ühe ja sama ukse juurde. Taimed, mis meelitavad kohale linde, liblikaid, lõhnavad lilled, maitsetaime /lillekastid, marjapõõsad, vaba aja tegevused).

Projekti tulemused
Dementsusega inimene saab tunda end iseseisvana. Talle on  tagatud läbi kvaliteetse teenuse igapäevaelu toetamine, turvalisuse tagamine ja loodud hubane keskkond. Aiaga piiratud õueala annab dementsusega inimesele kellestki sõltumata liikumisvabaduse. Oluline on hoida teenusel olev dementsusega inimene  tegevuses, nii saab ta tunda ennast endiselt vajalikuna, lasta inimesel ise/koos  toimetada näiteks külvata/istutada (maitsetaime/lillekastid) hoolitseda taimede eest, inimene tunneb läbi selle tegevuse oma juuri, samuti tunneb ennast vaimselt tervena. Koos olemine ja koos tegemine annab koduse tunde, inimene tunneb ennast turvaliselt ning gruppi kuuluvana. Aias jalutamine tasakaalustab meeli, erivajadusega  inimene tunneb ennast turvaliselt hästi elus looduse ja taimede vahel. Õues viibimine ja tegevuses olemine aitab säilitada hoolealuse ööpäevast normaalset rütmi. Õueala on suurepärane koht ka aja veetmiseks  lähedase te ja teiste hoolealustega.
Hoolduspersonalile on tagatud tänu suletud õuealale kindlustunne. Inimene viibib turvalisel hooldekodu territooriumil ja annab personalile julguse hoolealusele jätta rohkem privaatsust, iseolemise aega. Videovalvesüsteem annab töötajatele võimaluse operatiivseks ülevaateks õuealal toimuvast ning teadmise, et hoolealused on tegevuses piiratud alal ega ole õuealalt väljunud.
Tänaseks on tegevused elluviidud ja projekt lõpetatud.

Projekti kajastati Häädemeeste valla ajaleht Liiviranna juuli 2019 ja detsember 2019 numbris.